"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
 •  มากที่สุด
   
  22 ท่าน 81.48%
 •  มาก
   
  0 ท่าน 0.00%
 •  ปานกลาง
   
  2 ท่าน 7.41%
 •  พอใช้
   
  3 ท่าน 11.11%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
27 ท่าน