"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี
ยังไม่มีผู้ให้คะแนน

กิจกรรม และเวลาการให้บริการ

         1. กิจกรรมโยคะ

                   วันพฤหัสบดี รอบเย็น เวลา 17.00 – 19.00 น. ห้องกิจกรรม ชั้น 2 อาคารยิมนีเซียม

         2. กิจกรรมศิลปะ หลักสูตรวาดภาพระบายสั้นพื้นฐาน

                   วันเสาร์ รอบเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น.  ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารยิมนีเซียม

         3. กิจกรรมไลน์แดนซ์

                   วันพุธ  รอบเย็น เวลา 17.00 – 19.00 น.   ห้องกิจกรรม ชั้น 2 อาคารยิมนีเซียม

         4. หมากรุก หมากฮอส

                   วันจันทร์ - ศุกร์  รอบเย็น เวลา 16.30 – 19.00 น   บริเวณชั้นล่าง ใต้อาคารอัฒจันทร์

         5. ลู่วิ่ง

                   เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 07.00 – 19.00 น.

 

การสมัครสมาชิก

         สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกวันเวลาทำการ ณ ห้องสำนักงานบริเวณ ชั้น 1 ใต้อัฒจันทร์

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

         1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

         2. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1 ฉบับ

         3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

         - สมาชิกสามัญ  อายุไม่เกิน 25 ปี  ค่าสมัคร 10  ค่าบำรุง 20 บาท/ปี

         -  สมาชิกสมทบ  อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  ค่าสมัคร 10 บาท ค่าบำรุง 40 บาท/ปี

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

         1. ใช้พื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงค์

         2. ใช้บริการห้องกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

         3. ใช้บริการห้องสมุด

         4. ยืมอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ

         5. เข้าร่วมกิจกรรม / ชมรม / โครงการต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชนฯ

 

ระเบียบการบริการ

         1. แสดงบัตรสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

         2. ผู้มาใช้สนามกีฬาต้องสวมรองเท้าพื้นยาง และแต่งกายด้วยชุดที่สภาพ มีความเหมาะสมในกีฬาแต่ละประเภท

         3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทาน

         4. ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด

         5. ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด

         6. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด

         7. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าโดยเด็ดขาด

         8. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด

         9. ห้ามโยกย้ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ก่อนได้รับอนุญาต

         10. ให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

 

ค่าใช้จ่ายในการขอใช้สนามกีฬา

  •  สนามฟุตบอล

              ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกซ้อม

                    เวลา 08.00 – 16.00 น. ราคา 8,000 บาท

                    เวลา 16.00 –  20.00 น. ราคา 10,000 บาท

             ค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขัน

                    เวลา 08.00 – 16.00 น. ราคา 15,000 บาท

                    เวลา 16.00 –  20.00 น. ราคา 25,000 บาท

             เงินค้ำประกัน 10,000 บาท

  • สนามฟุตซอล

             ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกซ้อม

                    เวลา 08.00 – 16.00 น. ราคา 1,000 บาท

                    เวลา 16.00 –  20.00 น. ราคา 2,000 บาท

             ค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขัน

                    เวลา 08.00 – 16.00 น. ราคา 1,500 บาท

                    เวลา 16.00 –  20.00 น. ราคา 2,500 บาท

             เงินค้ำประกัน 5,000 บาท

  • สนามวอลเลย์บอล

             ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกซ้อม

                    เวลา 08.00 – 16.00 น. ราคา 5,000 บาท

                    เวลา 16.00 –  20.00 น. ราคา 8,000 บาท

             ค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขัน

                    เวลา 08.00 – 16.00 น. ราคา 12,000 บาท

                    เวลา 16.00 –  20.00 น. ราคา 15,000 บาท

            เงินค้ำประกัน 10,000 บาท

 

สถานที่ตั้ง

          ซอยสามัคคี 58/10 ตำบาลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

การเดินทาง

         รถประจำทางสาย 24, 70, รถสองแถวประทาง สายสาลีโข – ท่าน้ำนนทบุรี, รถสองแถวประจำทางสายวัดบัวขวัญ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, รถสองแถวประจำทางสายเดอะมอลล์งามวงศ์วาน – สามัคคี

 

ติดต่อ สอบถาม 

         เบอร์โทร 0 2573 9735

ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติอื่นๆ