"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
กระดานสนทนา

: เปิดให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดหรือไม่

โพสต์เมื่อ: 5 มิถุนายน 2563 13:22 น.

ในวันหยุดมีบริการเปิดให้บริการถ่ายบัตรประชาชนหรือไม่

กิตติศักดิ์ intanaca@hotmail.com 183.88.33.xx

2 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2563 09:36 น.

มีเปิดให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 12.00 น0

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี webmaster@nakornnont.go.th 14.207.14.xxx

ความคิดเห็นที่ 2

โพสต์เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2563 10:17 น.

เห็นมีข่าวว่าจะเปิดบริการเต็มวันในวันเสาร์ จะเป็นที่พอใจของประชาชน มากกว่าหรือน้อยกว่าหากเปรียบเทียบกับ บริการวันเสาร์ครึ่งวันและวันอาทิตย์ครึ่งวัน

tu tuon583@gmail.com 159.192.120.xx

แสดงความคิดเห็น