"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยน้ำท่วม

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี และคุณนิทัศน์ ศรีนนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ที่ปฏิบัติงานป้องกันน้ำท่วม

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 2
2 / 2

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล