เทศบาลนครนนทบุรี
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
ขั้นตอนที่ 1
กรอกแบบฟอร์ม
คำร้อง
ขั้นตอนที่ 2
เจ้าหน้าที่ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4
เจ้าหน้าที่แจ้ง
ผลการดำเนินการ
ให้ประชาชนทราบ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลนครนนทบุรี
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
1,3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0 2589 0500