"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
รับมอบเครื่องเล่นบ้านเด็ก เพื่อสาธารณะประโยชน์ในชุมชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายนิยม ประสงค์ชัยกุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยนายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน สมาชิกสภาเทศบาล รับมอบเครื่องเล่นบ้านเด็กจากคุณสวิตา แจ้งอยู่ โดยมอบให้อยุ่ในความดูแลของเทศบาลนครนนทบุรี และตั้งไว้ที่ชุมชนประชานิเวศน์ 2

เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ให้เด็กในชุมชนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้จากของเล่น

 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 2
2 / 2

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล