"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19​ ณ วัดพุทธปัญญา

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19​ เคลื่อนที่เชิงรุก ให้กับประชาชนทั่วไป​ ณ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน จำนวน​ 36 ​ราย โดยมีนายสมัชญ์ จรเสมอ และนายกฤช ไชยศร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ​ ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีต่อไป

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล