"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพทั่วไปของนักเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งหมด 284 คน และมอบยาสนับสนุนงานอนามัยโรงเรียนให้กับทางโรงเรียน

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล