"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้าน

วันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้าน (Home isolation) และมอบกล่องยารักษาโรค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนตำบลบางกระสอ 3 ราย พร้อมใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 2 ราย กล่องยาให้ตำบลท่าทราย 1 ราย และกล่องยาตำบลตลาดขวัญ 1 ราย

ซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล