"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ออกตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบร้านค้า

วันที่ 19 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกันออกตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบร้านค้า บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อให้มีพื้นที่ทางเดินเพียงพอสำหรับประชาชน และกำชับให้ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่ดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล