"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
สอนวิธีการตรวจATK และเทคนิคการใส่ชุดPPE ให้กับคณะครู

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมสอนวิธีการตรวจATK และเทคนิคการใส่ชุดPPE ให้กับคณะครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์จำนวน 15 คน เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการค้นหาผู้ป่วยโรค covid-19 เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาต่อไป

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล