"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อม เครื่องสูบน้ำ เตรียมพร้อมในการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี ดำเนินการดูแลรักษา และเตรียมความพร้อม เครื่องสูบน้ำ และทำความสะอาดตะแกรงดักขยะ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสถานีสูบน้ำต่างๆ เพื่อความพร้อมในการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล