"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
สำนักการช่าง ดำเนินการตักขยะที่ลงไปอุดตันบ่อ CSO จากท่อระบายน้ำ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี ดำเนินการตักขยะที่ลงไปอุดตันบ่อ CSO จากท่อระบายน้ำ ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ บริเวณ ถ.สามัคคี และถ.ประชานิเวศน์ 3

 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล