"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
พัฒนาความสะอาดและกำจัดวัชพืช ภายในคลองบัวขวัญ ช่วงซอยสามัคคี 34 (ต่อเนื่อง)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่งานบริการจัดการมูลฝอย สำนัการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาความสะอาดและกำจัดวัชพืช

ภายในคลองบัวขวัญ ช่วงซอยสามัคคี 34 (ต่อเนื่อง)

 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล