"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวการเลือกตั้ง
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
1 มีนาคม 2564

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ช่องทางดังนี้

1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดประกาศ ณ 

    - หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

    - หน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

    - ป้ายประกาศบริเวณที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

2. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้จัดส่งไปยังเจ้าบ้าน

3. เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/