"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวการเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ​เลือกตั้งฯ สามารถ​ยื่นหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
15 มีนาคม 2564

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี​และนายกเทศมนตรีนคร​นนทบุรี​ ในวันอาทิตย์​ที่ 28 มีนาคม 2564  

         ท่านสามารถ​ยื่นหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน​ ได้ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน   

         กรณีท่านใดมีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี​ ได้แก่ ตำบลสวนใหญ่​ ตำบลบางเขน ตำบลตลาด​ขวัญ​ ตำบลบาง​กระสอ ​และตำบลท่าทราย อำเภอเมือง​นนทบุรี​ จังหวัดนนทบุรี สามารถยื่นหนังสือแจ้งเหตุ​ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​ได้ ดังนี้

        >>> 1. ยื่นหนังสือฯ ด้วยตนเอง สามารถยื่นได้ที่              

           1.1  สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี​ เทศบาลนคร​นนทบุรี​ ชั้น 1 อาคาร 2 ถนนรัตนา​ธิเบศร์​               

          1.2 ฝ่ายทะเบียน​และบัตร สำนักงานแขวงท่าทราย ถนนประชานิเวศน์​ 3

        >>> 2. กรณียื่นเป็นจดหมาย ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมจ่าหน้าซองถึง นายทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี​ เลขที่ 3 ซอยรัตนา​ธิเบศร์​ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบาง​กระสอ​ อำเภอเมือง​นนทบุรี​ จังหวัด​นนทบุรี​ 11000

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หรือแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ >> ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์