"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ (สำนักการคลัง และสำนักการศึกษา)
30 พฤศจิกายน 2564

               ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2564 นั้น

             บัดนี้เทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ