"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา)
29 ธันวาคม 2564

                    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา) จำนวน 88 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 10 - 21 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครฯ

2. ใบสมัคร

3. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการทำงาน (สำหรับตำแหน่งผู้มีทักษะ)