"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ พร้อมชุดยกท้าย จำนวน 4 คัน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก
30 ธันวาคม 2564