"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
25 พฤษภาคม 2565

ด้วยประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี  กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล