"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”
26 พฤษภาคม 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสุรภี รุ้งโรจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยนายศิวกร จีนเกษร สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ด้วยหลัก 5 ส. ณ วัดปากน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับคู่กับศาสนสถาน ร่วมกันดำเนินการพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย เพื่อเสริมสร้างให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล