"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรม ชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ได้มีความเจริญก้าวหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล