"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
25 กรกฎาคม 2565

                         ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน และสำนักการศึกษา)  นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบทั้ง 2 ภาค มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

*** รายละเอียดประกาศ ***

                   1. สำนักการคลัง สำนักการช่าง กองวิชาการและแผนงาน และสำนักการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

                   2. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล และผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2