"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
25 กรกฎาคม 2565

                    ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

*** รายละเอียดประกาศ ***

เอกสารวันมารายงานตัว

1. หนังสือค้ำประกันการทำงาน   (เอกสาร)

2. หนังสือรับรองบุคคล    (เอกสาร)

3. แบบ-รปภ.1    (เอกสาร)

4. ตัวอย่างการกรอก แบบ-รปภ.1    (เอกสาร)

5. รูปถ่าย 2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป

6. ใบรับรองแพทย์ตรวจหาสารเสพติด