"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
15 สิงหาคม 2565

                   ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้กำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  รายละเอียดตามประกาศ

*** รายละเอียดประกาศ ***

เอกสารวันมารายงานตัว

1. หนังสือค้ำประกันการทำงาน   (เอกสาร)

2. หนังสือรับรองบุคคล    (เอกสาร)

3. แบบ-รปภ.1    (เอกสาร)

4. ตัวอย่างการกรอก แบบ-รปภ.1    (เอกสาร)

5. รูปถ่าย 2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป

6. ใบรับรองแพทย์ตรวจหาสารเสพติด