"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
17 สิงหาคม 2565

          ด้วยงานเลขานุการสภาเทศบาลนครนนทบุรี  ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล