"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
17 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00น. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในด้านต่างๆ เช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้อาหารทางสายยาง การประเมินปัญหาเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม, 8-11 สิงหาคม และ 15-17 สิงหาคม การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีและสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 16 คน โดยมี นาวาเอกสวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 24
2 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
13 / 24
14 / 24
15 / 24
16 / 24
17 / 24
18 / 24
19 / 24
20 / 24
21 / 24
22 / 24
23 / 24
24 / 24

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล