"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
12 ที่เที่ยวสุดฮิต
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
คะแนนโหวต 3.60/5 คะแนน จากผู้โหวต 5 ท่าน

พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี 

อาคารหลังนี้สร้างขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ.2453 และในระหว่างห้วงเวลา พ.ศ.2471 – 2535 ได้ถูกใช้เป็นศาลากลางของจังหวัดนนทบุรี ภายหลังเมื่อมีการย้ายที่ทำการศาลากลางไปยังศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่แล้ว จึงได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งวิทยาลัยมหาดไทยเรื่อยๆมาจนถึง พ.ศ.2551

หลังจากนั้น เทศบาลนครนนทบุรีได้ทำเรื่องขอจัดตั้งศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ณ ริมท่าน้ำนนท์เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี จากอาคารแห่งประวัติศาสตร์กับบทบาทใหม่ “แหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสานจิตวิญญาณแห่งเมืองนนท์” เพื่อแสดงประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมืองนนทบุรี นับจากอดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะของอาคาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ประยุกต์ให้เข้ากับภูมิอากาศเขตร้อน หันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในสมัยก่อนตัวอาคารมีเนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา เป็นอาคาร 2 ชั้นก่ออิฐถือปูน มี 7 หลัง วางผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบลานกว้าง (Quadrangle) เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินทำด้วยไม้ที่สร้างยื่นออกมารอบอาคาร ด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรจึงขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ.2524

 

วันและเวลาเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร  0 2525 0622

เปิดให้บริการ

>> วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

>> วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าชม

     1. ห้ามสูบบุหรี่

     2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า

     3. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้า

     4. ห้ามถ่ายภาพ

     5. ห้ามวิ่ง

     6. เข้าชมครั้งละไม่เกิน 10 คน

     7. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าชม

      8. เว้นระยะห่างในการเข้าชมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 

 

แสดงความคิดเห็น
12 ที่เที่ยวสุดฮิตอื่นๆ