"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
กระดานสนทนา

: ขอหนังสือรับรอง

โพสต์เมื่อ: 27 มกราคม 2564 11:49 น.

ทางบริษัท ต้องการจะขอใบอนุญาตสถานที่สะสมอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร ครั้งแรก เจ้าหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมบอกว่าต้องใช้ เอกสารใบอนุญาตอุตสาหกรรม โดยติดต่อที่สำนักงานช่าง เพื่อออกใบรับรองให้ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอใบรับรองค่ะ

ทัชรี thatcharee.t@gmail.com 58.8.18.xx

แสดงความคิดเห็น