"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี
คลินิคตรวจโรคทั่วไป
คลินิคสุขภาพเด็กดี (สร้างภูมิคุ้มกันโรค)
คลินิคฝังเข็ม
คลินิคกายภาพบำบัด
คลินิคโรคกระดูกและข้อ
คลินิคแพทย์แผนไทย
คลินิควางแผนครอบครัว
คลินิคทันตกรรม
คลินิคไตเทียม
คลินิคเพื่อนใจ
ตรวจคลื่อนไฟฟ้าหัวใจ
ตรวจมวลกระดูกกับเอ็กซเรย์
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม
สิทธิการรักษา
รับบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
รับบัตรประกันสังคม
  • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  • ศูนย์แพทย์ปัญญานันทภิขุ โรงพยาบาลชลประทาน
  • สถาบันบำราศนารดูร
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบจ. อบต.) เบิกจ่ายตรง ข้าราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ (สำรองจ่าย)
การบริการ
รายละเอียดของงานบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์
ลำดับ บริการในหน่วยงาน วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ
1 คลินิกโรคทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
08.30-12.00 น.
2 คลินิกฝังเข็ม วันจันทร์, อังคารและพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-16.30 น.
3 คลินิกกายภาพบำบัด วันพุธและศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-16.30 น.
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี (สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค) วันอังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-15.00 น.
5 คลินิกวางแผนครอบครัว วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-15.00 น.
หมายเหตุ ติดต่อนัดหมายคลินิกกายภาพบำบัด คลินิกสุขภาพเด็กดี และคลินิกวางแผนครอบครัว โทร 02-591-4185 และ 02-591-4186