"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สถานที่เที่ยว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
ยังไม่มีผู้ให้คะแนน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี

          ประชากรผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ต้องได้รับความดูแล จากสภาพร่างกายอ่อนแอ เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากโรคภัย อุบัติเหตุ และอาชญากรรมได้ง่าย ประกอบกับการดูแลของครอบครัวที่ไม่เพียงพอ ทำให้ผู้สูงอายุต้องถูกทิ้งให้เป็นภาระของสังคม

          เทศบาลนครนนทบุรีเป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทางเทศบาลได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ

          ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตั้งอยู่ภายในศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี  บริเวณสามแยกสนามบินน้ำ ถนนติวานนท์ ได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 8,158 ตารางเมตร

          วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีความหลากหลาย ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความต้องการ  โดยเทศบาลนครนนทบุรีได้เชิญผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรจิตอาสาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวัน ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการเกิดความผ่อนคลาย มีความสุข มีความเบิกบาน ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น นำไปสู่สภาวะร่างกายที่แข็งแรง ทำให้มีอายุที่ยืนยาวสืบต่อไป

          เทศบาลนครนนทบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น
  • วีระ เลียบวาณิช
    22 มิถุนายน 2564 15:38 น.
    อยากให้ศูนย์ไม่เป็นเพียงแค่พัฒนาผู้สูงอายุ ควรพัฒนาเป็นศูนย์เยาวชนด้วย เช่น มีกิจกรรม สแนดนตรี ศิลปะ ภาษา กีฬา สอนอาชีพ เช่น งานไม้ ไฟฟ้า ช่างซ่อมจักรยานยนต์ แอร์ ฯลฯ เพื้อที่ไม่ให้เด็กมีเวลาว่าง เล่นเกมส์ รวมกลุ่มทำเรื่องไม่ดี
แสดงความคิดเห็น
สถานที่เที่ยวอื่นๆ